Wat is paardencoaching?

Paardencoaching is een vorm van coaching waarbij een paard helpt je inzicht te geven in het gevoel van lichaam en geest van de mens. Paarden zijn kuddedieren en vluchtdieren. Hun natuurlijke gedrag is dan ook het continue in de gaten houden of het goed gaat met hun 2-benige kudde genoot. Deze kuddegenoot moeten tenslotte mee kunnen vluchten als er gevaar dreigt. Het paard zal tijdens een sessie gaan onderzoeken of je goed genoeg in je vel zit om met de kudde mee te kunnen. Omdat de kudde belangrijk is voor het paard zal het paard zijn kuddegenoot altijd proberen te helpen. Het paard doet dit door te spiegelen en door de spanning van jou over te nemen en los te laten.

 

Bij verschillende thema’s kan paarden coaching van toepassing zijn:

 • Angst
 • Stress en concentratie
 • Depressie en burn-out
 • Rouw en verlies
 • Trauma
 • Je innerlijke balans terugvinden
 • Familie thema’s systematisch coaching
 • Relatie
 • Communicatie coaching
 • Anders leren met paarden
 • Kindercoaching 
 • Pony knuffel middagen
 • Gezinscoaching
 • Familie opstellingen
 • Faalangst

Wat doet paardencoaching met je?  

Omdat het paard in de gaten heeft of het goed gaat met jou of in welke emotie jij bent, zal het paard aanwijzingen geven over de gebieden of welke vlakken waar het misschien niet zo goed met u gaat. Wij mensen zijn vaak veel met ons hoofd bezig en minder met ons lijf. Daarnaast hebben we aangeleerd om emoties te verdringen en deze diep weg te stoppen. Al deze emoties en spanningen slaan zich op in je lijf. Je kunt hierdoor zelfs lichamelijke klachten krijgen (veelal in de buik en de borst). Door te kijken naar de aanwijzingen van het paard en met de opgeslagen spanningen en emoties aan het werk te gaan, zal je deze beter los kunnen laten. Je komt hierdoor innerlijk meer in balans. Het paard zal je hierbij helpen door spanningen van je over te nemen en deze voor je te laten afvloeien.