Anders leren met paarden

WELKOM

Meer en meer kinderen lopen vast op school. Leuke, sportieve, sociale, creatieve kinderen die te maken krijgen met faalangst, gebrek aan zelfvertrouwen en/of gedragsproblemen. Vaak krijgen ze diagnoses als dyslexie, dyscalculie, ADD, ADHD, hoogbegaafd, hoogsensitief of autistisch. Ondanks extra instructie, bijles en het advies om thuis extra te oefenen, blijven de resultaten achter. Deze kinderen worden elke schooldag weer geconfronteerd met hun onvermogen omdat de manier waarop de lesstof wordt aangeboden niet past bij hun leerstijl.

ANDERS LEREN MET PAARDEN is een methode waarbij kinderen van de basisschool vanaf groep 4 met paarden worden gecoacht. Door de lesstof aan te pakken volgens hun eigen leerstijl - visueel/kinesthetisch in plaats van auditief - ontdekken ze dat ze wel degelijk kunnen leren. Schoolresultaten verbeteren, zelfvertrouwen wordt vergroot en kinderen gaan weer met plezier naar school.

MODULES & TARIEVEN

Het kind stelt samen met zijn ouder(s)/verzorgers een persoonlijk pakket samen door modules te kiezen. Dat kan variëren van een losse module tot een langer traject van meerdere modules. Precies dat wat nodig is voor het kind en in het tempo van het kind. De trainingen zijn geen vervanging voor een dyslexiebehandeling. Het is aan te raden om goed te overleggen met de coach als u een training gelijktijdig met een dyslexiebehandeling wilt doen. Dit om te voorkomen dat de belasting voor het kind te zwaar wordt en er sprake kan zijn van gebruik van verschillende termen waardoor verwarring kan ontstaan.

Elke sessie  kost € 85,-. Voor de Op maat sessies kunnen coaches andere, eigen tarieven hanteren. De meeste ouders betalen deze vorm van begeleiding zelf. Net als huiswerkbegeleiding of remedial teaching. Soms is ANDERS LEREN MET PAARDEN onderdeel van een sociaal-emotioneel traject waarvoor de gemeente een beschikking kan afgeven of is er een doorverwijzing vanuit het samenwerkingsverband waar de school onder valt. Niet iedere coach heeft een contract met de gemeente of het samenwerkingsverband. Informeert u daarom bij uw coach wat de mogelijkheden zijn.

ALGEMEEN

Mindset
Op reis door de chillzone, leerzone en paniekzone. Herken niet helpende rode gedachten en leer hoe je ze verandert in helpende groene gedachten.


TAAL

Spelling
Leer de belangrijkste spellingregels: dichte klank (hakwoord), lange open klank, korte open klank, tweetekenklank, langermaakwoord, stomme e, sch en viertekenklank. Gebaseerd op de F&L methode Taal in Blokjes.


Werkwoordspelling

Hoe zit het toch met die d en die t in de tegenwoordige tijd en die de(n) en te(n) in de verleden tijd? Incl. 't kofschip.


REKENENKlokkijken analoog

Ren, rij en spring door de klok met hele en halve uren, kwart voor en kwart over en gebruik het stoplicht voor de minuten.


Klokkijken digitaal

Grip op de tijd door de digitale vrienden aan elkaar te koppelen.


Tafels

Welke tafel(s) wil jij leren? Ontdek het patroon en zet ze in je hoofd.


Optellen/aftrekken

Flitsen en splitsen met hoeveelheden en getallen. Verliefde harten op de getallenlijn tot 10, optellen/aftrekken op de getallenlijn tot 20 en getallen raden en optellen/aftrekken tot 100.


OP MAAT

Executieve functies (verdiepingsmodule)
Onderzoeken en bewerken van de uitvoerende vaardigheden zoals taak starten, doorzetten, emotieregulatie, werkgeheugen, concentratie e.d. Maak je eigen trainingsplan.